Thi thử lý thuyết lái xe A1 - Đề 01

Trong đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng, nếu trả lời thiếu ý đúng thì được coi là trả lời sai. Yêu cầu làm đúng 16 câu trở lênđạt.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Lưu ý: Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy a1 online này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1.


Đăng ký thi bằng lái xe máy A1

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THI BẰNG LÁI XE MÁY

TRƯỜNG DẠY LÁI XE THÀNH CÔNG
Địa chỉ: 439 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM