Bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe A1 online

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, GPLXonline giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 8 đề thi cho bằng lái xe A1.

Thời gian làm bài 15 phút.

Hãy chọn một trong 8 đề để bắt đầu ôn thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.